top of page

Fri, Sep 20

|

A Space, Venezia

Carnival Biennale Mask, Józef Krzysztof Oraczewski

...the exhibition leads into the complex recesses of human identity through the ambiguous and intriguing symbolism of masks, becoming a dialogue with this year's Biennale theme, where "foreigners are everywhere," and identity and exclusion are issues that are increasingly attracting attention ...

Carnival Biennale Mask,  Józef Krzysztof Oraczewski
Carnival Biennale Mask,  Józef Krzysztof Oraczewski

Time & Location

Sep 20, 2024, 7:00 PM – Oct 18, 2024, 6:00 PM

A Space, Venezia, Salizada Santa Giustina, Castello 2930

About the event

In the heart of picturesque Venice, on Salizada Santa Giustina, the A Space gallery becomes the stage for an extraordinary art exhibition entitled "Carnival Biennale Mask" by renowned artist Józef Krzysztof Oraczewski. Curated by Monika Turczyńska, this event raises important questions about identity, migration, and social equality, inviting visitors to reflect on current social challenges.

The "Carnival Biennale Mask" exhibition, taking place during this year's Venice Biennale, represents a significant voice in the dialogue surrounding foreignness and exclusion, issues faced by foreigners and migrants worldwide. By interpreting the mask as a symbol of concealment and revelation of identity, the artist explores the challenges of integration and attempts to adapt to new cultural environments.

One of the key themes addressed in the exhibition is the concept of the equality mask, often imposed on foreigners and migrants. Oraczewski questions whether this mask is a true symbol of social equality and integration, or merely a temporary cover for deeper social inequalities. It is a critical examination of social reality that compels reflection on existing disparities and challenges related to equality and social justice.

Additionally, the exhibition delves into the theme of carnival as a symbolic time of suspension of social roles. Through the prism of carnival, which levels participants and allows for the expression of authenticity, the exhibition questions social conventions and norms, encouraging exploration of different aspects of identity and self-expression in an open cultural space.

"Carnival Biennale Mask" is not just an art exhibition, but also a space for open discussion and reflection on contemporary social challenges. It invites visitors to discover the fascinating world of masks and their extraordinary stories, and to engage in dialogue on topics such as identity, migration, and social equality.

The "Carnival Biennale Mask" exhibition remains open to the public from September 20 to November 15 at the A Space gallery on Salizada Santa Giustina in Venice. Oraczewski's remarkable work, both stirring and inspiring, awaits discovery by art enthusiasts from around the world. 

***

W samym sercu Biennale w Wenecji, w galerii A Space, od 17 kwietnia do 30 czerwca 2024 roku odbędzie się niezwykła wystawa malarstwa pt. "Carnival Biennale Mask", autorstwa wybitnego artysty Józefa Krzysztofa Oraczewskiego. Twórca w mistrzowski sposób oddaje dynamikę symboliki masek, a kuratorka Monika Turczyńska, stawia ważne pytania o tożsamość, równość i wykluczenie, zapraszając do refleksji nad obecnymi wyzwaniami społecznymi.

Wystawa zaprezentowana w czasie tegorocznego Biennale w Wenecji w intrygujący sposób nawiązuje do tematu "Obcokrajowcy są wszędzie" stanowiąc głos w dyskusji na temat obcości i wykluczenia, z jakimi spotykają się migranci na całym świecie. Poprzez interpretację maski jako symbolu jednoczesnego zakrywania i odkrywania tożsamości, wystawa wskazuje na złożone aspekty związane z integracją oraz próbą dostosowania się do nowych środowisk kulturowych.

Jednym z kluczowych tematów poruszanych podczas wystawy jest kwestia maski równości, która często jest nakładana na obcokrajowców i migrantów. Kurator stawia pytania, czy ta maska jest rzeczywistym symbolem równości społecznej i integracji, czy może jedynie chwilowym przykryciem, maskujacym głębokie nierówności społeczne. Jest to krytyczne spojrzenie na rzeczywistość, które zmusza do refleksji nad istniejącymi dysproporcjami i wyzwaniami związanymi z równością i sprawiedliwością społeczną.

Dodatkowo ekspozycja podejmuje temat symbolicznego karnawałowego czasu zawieszenia ról społecznych, który zrównuje wszystkich uczestników i umożliwia wyrażenie skrywanej autentyczności. W ten swpsób kwestionuje zesztywniałe role, normy i konwencje społeczne, zachęcając do eksploracji różnych aspektów tożsamości i wyrażania siebie w otwartej przestrzeni kulturowej.

"Carnival Biennale Mask" to fascynujący, potraktowany z wirtuozerią i weneckim przepychem, karnawał masek. To pokorny ukłon w stronę noiezwykłego miasta,  które maskę ma w swojej kulturowej tożsamości. To przekorny głos w dialogu z z  w  , ale także przestrzeń do otwartej dyskusji i refleksji nad współczesnymi wyzwaniami społecznymi. To zaproszenie do odkrywania fascynującego świata masek i ich niezwykłych historii, oraz do angażowania się w dialog na ważne tematy współczesności.

Share this event

bottom of page